Loading...
Strona główna2018-06-12T11:52:20+00:00

NAPĘDZANI AMBITNYMI WYZWANIAMI

AKTUALNOŚCI
I WYDARZENIA

Technologie Przemysłowe

Oferujemy procesy hydro i pirometalurgiczne stosowane do odzysku i oczyszczania metali nieżelaznych dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Więcej informacji

Technologie Oczyszczania Gazu

Oferujemy chłodzenie gazów procesowych, instalacje odsiarczania spalin metodami: wapniakową, półsuchą, sodową oraz suchą, odpylanie gazów (w tym filtry workowe), kompleksowe oczyszczanie gazów odlotowych z procesów energetycznych i metalurgicznych.

Więcej informacji

Od Koncepcji do Rozruchu

Oferujemy pełny zakres projektowania, tworzenie systemów automatyki przemysłowej, prace związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych urządzeń i systemów.

Więcej informacji

Realizacje

Poznaj nasze doświadczenie w realizacji inwestycji w wielu branżach, w tym: przemysł metali nieżelaznych hutnictwo, energetyka i ochrona środowiska, przemysł cementowo-wapienniczy, przemysł rafineryjny.

Więcej informacji

Nauka i Biznes

Współpracujemy z renomowanymi jednostkami badawczymi: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Akademia Górniczo Hutnicza, Politechnika Wrocławska oraz Polska Akademia Nauk.

Więcej informacji
AMK Kraków S.A.

Firma

AMK KRAKÓW S.A. to nowoczesna firma inżynierska z powodzeniem realizująca najtrudniejsze inwestycje od ponad 30 lat. Projektuje, dostarcza technologie i produkty technologiczne zgodne z dyrektywą IPPC, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, przy jednoczesnym optymalizowaniu  parametrów  technicznych w celu zminimalizowania kosztów eksploatacji.

Organizacja

Największą wartością i kapitałem Spółki są Ludzie – ich wysokie kompetencje i twórczy zapał do podejmowania najbardziej wymagających zadań. AMK Kraków S.A. zatrudnia właśnie taką wysoko kwalifikowaną kadrę ambitnie podchodzącą do najbardziej skomplikowanych projektów.