Obiekty
przemysłowe

Od koncepcji
do rozruchu

Technologie, produkty
Usługi inżynierskie

Certyfikat TUV Nord Polska ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 AMK Kraków S.A.
al. Jana Pawła II 41
31-864 Kraków

Tel. 0048 12 647 66 38

Fax: 0048 12 647 68 97

Email:

Instalacja Odsiarczania Spalin z Elektrociepłowni Huty Miedzi „Głogów" w KGHM Polska Miedź S.A.

 

 

Dyspozycyjność – 99,8 % zarejestrowana w okresie 13 lat

AMK Głogów IOS.jpg
 

Bolesław Recycling Sp. z o.o. - zakład produkcji tlenku cynku o wydajności 30 000 ton/rok – wykonany „pod klucz" w systemie Generalnej Realizacji Inwestycji.

 

Finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

AMK_IOS_Bukowno.jpg
 

Instalacja usuwania magnezu z blendy poflotacyjnej w Zakładach Górniczo – Hutniczych "Bolesław" S.A.

 

Przemysłowe wdrożenie nowatorskiego rozwiązania procesowego.

AMK-ZGH-Boleslaw-blende-demagnezium.JPG
 

Instalacja oczyszczania gazów z elektrycznego pieca łukowego MUSCO Khopoli, India.

 

Wdrożenie Najlepszej Dostępnej Techniki w zoptymalizowanej instalacji ochrony powietrza.

AMK-MUSCO-GCT_EAF.JPG
 

Zakłady produkcji renu metalicznego KGHM ECOREN S.A.

 

Odzysk cennego metalu towarzyszącego z materiałów odpadowych w produkcji miedzi.

AMK-KGHM-rhenium.jpg
 

 

Organizacja

AMK Kraków S.A. jest nowoczesną firmą inżynierską wchodzącą poprzez swego większościowego akcjonariusza – Mostostal Warszawa S.A. w struktury światowego potentata na rynku budowlanym - koncernu ACCIONA.

Technologie

Od przeszło dwudziestu lat AMK Kraków S.A. opracowuje i wdraża nowoczesne, zgodne z dyrektywą IPPC technologie produkcji i ochrony środowiska w metalurgii, energetyce i innych gałęziach przemysłu.