AMK Kraków S.A.

Head office

Budynek AMK Mostostal S.A.

AMK Kraków S.A.

NIP: 676-005-64-69
NIP EU: PL676-005-64-69
KRS: 0000053358 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy
REGON: 008073079

Direct contacts

Access map