AMK Kraków S.A.

Produkty

AMK Kraków S.A. korzystając z doświadczeń eksploatacyjnych zrealizowanych obiektów zaprojektowała i ciągle udoskonala typoszeregi urządzeń przemysłowych, które w optymalny sposób realizują założone cele technologiczne z uwzględnieniem często ekstremalnie trudnych wymagań środowiska pracy, komfortu obsługi i zgodności z obowiązującymi wymogami dyrektyw maszynowych CE i w niezbędnych przypadkach ATEX .

Filtry pulsacyjne

Filtry pulsacyjne

Chłodnice gazów przemysłowych

Chłodnice gazów przemysłowych

Systemy chłodzenia wyparnego

Systemy chłodzenia wyparnego

Suszarki rozpyłowe

Suszarki rozpyłowe

Linie transportowe materiałów sypkich

Linie transportowe materiałów sypkich