KGHM Polska Miedź SA
Oddział HM „Głogów" I

Instalacja odciągowo-odpylająca dla pieców anodowych

Przepływ gazu: max 2x 35 000 Nm3/h (za komorą dopalania)
Źródło emisji: piece do rafinacji ogniowej miedzi
Zanieczyszczenia: SO2, As2O3, CnHm, pył
Technologie : dopalanie, kondensacja As2O3, Dry Scrubbing, filtracja
Emisja SO2: 200 mg/Nm3, pył 1 mg/Nm3, As2O3 - ślady

AMK-KGHM-semi-dry-FGD-2.jpg
 

KGHM Polska Miedź SA
Oddział HM „Głogów" I

Instalacja odciągowo-odpylająca dla pieców anodowych

Przepływ gazu: max 2x 35 000 Nm3/h (za komorą dopalania)
Źródło emisji: piece do rafinacji ogniowej miedzi
Zanieczyszczenia: SO2, As2O3, CnHm, pył
Technologie : dopalanie, kondensacja As2O3, Dry Scrubbing, filtracja
Emisja SO2: 200 mg/Nm3, pył 1 mg/Nm3, As2O3 - ślady

AMK-KGHM-cooler-3.JPG
 

KGHM Polska Miedź SA
Oddział HM „Głogów" I

Instalacja odciągowo-odpylająca dla pieców anodowych

Przepływ gazu: max 2x 35 000 Nm3/h (za komorą dopalania)
Źródło emisji: piece do rafinacji ogniowej miedzi
Zanieczyszczenia: SO2, As2O3, CnHm, pył
Technologie : dopalanie, kondensacja As2O3, Dry Scrubbing, filtracja
Emisja SO2: 200 mg/Nm3, pył 1 mg/Nm3, As2O3 - ślady

IOS-G-ogów_anody-I-F1020029.jpg
 

 

Mahindra Ugine Steel Co, Khopoli, India

Oczyszczanie gazów z elektrycznego pieca łukowego

Przepływ gazu: 90 000 Nm3/h
Źródło emisji: elektryczny piec łukowy
Technologie: dopalanie, quenching, filtracja
Temp. gazu: 1400 C
Stężenie pyłu na wlocie: 20 g/Nm3
Stężenie pyłu na wylocie < 10 mg/Nm3

MUSCO_AMK_complete-installa.jpg  
 

Mahindra Ugine Steel Co, Khopoli, India

Oczyszczanie gazów z elektrycznego pieca łukowego

Przepływ gazu: 90 000 Nm3/h
Źródło emisji: elektryczny piec łukowy
Technologie: dopalanie, quenching, filtracja
Temp. gazu: 1400 C
Stężenie pyłu na wlocie: 20 g/Nm3
Stężenie pyłu na wylocie < 10 mg/Nm3

AMK-MUSCO-quenching-tower.JPG  
 

Mahindra Ugine Steel Co, Khopoli, India

Oczyszczanie gazów z elektrycznego pieca łukowego

Przepływ gazu: 90 000 Nm3/h
Źródło emisji: elektryczny piec łukowy
Technologie: dopalanie, quenching, filtracja
Temp. gazu: 1400 C
Stężenie pyłu na wlocie: 20 g/Nm3
Stężenie pyłu na wylocie < 10 mg/Nm3

AMK-MUSCO-GCT-EAF.JPG  
 

Mahindra Ugine Steel Co, Khopoli, India

Oczyszczanie gazów z elektrycznego pieca łukowego

Przepływ gazu: 90 000 Nm3/h
Źródło emisji: elektryczny piec łukowy
Technologie: dopalanie, quenching, filtracja
Temp. gazu: 1400 C
Stężenie pyłu na wlocie: 20 g/Nm3
Stężenie pyłu na wylocie < 10 mg/Nm3

AMK-MUSCO-GCT-EAF1.JPG  
 

Mahindra Ugine Steel Co, Khopoli, India

Oczyszczanie gazów z elektrycznego pieca łukowego

Przepływ gazu: 90 000 Nm3/h
Źródło emisji: elektryczny piec łukowy
Technologie: dopalanie, quenching, filtracja
Temp. gazu: 1400 C
Stężenie pyłu na wlocie: 20 g/Nm3
Stężenie pyłu na wylocie < 10 mg/Nm3

AMK-MUSCO-dust-collector-EAF.JPG  
 

Mahindra Ugine Steel Co, Khopoli, India

Oczyszczanie gazów z elektrycznego pieca łukowego

Przepływ gazu: 90 000 Nm3/h
Źródło emisji: elektryczny piec łukowy
Technologie: dopalanie, quenching, filtracja
Temp. gazu: 1400 C
Stężenie pyłu na wlocie: 20 g/Nm3
Stężenie pyłu na wylocie < 10 mg/Nm3

AMK-MUSCO-dust-removal-EAF.JPG  
 

Mahindra Ugine Steel Co, Khopoli, India

Oczyszczanie gazów z elektrycznego pieca łukowego

Przepływ gazu: 90 000 Nm3/h
Źródło emisji: elektryczny piec łukowy
Technologie: dopalanie, quenching, filtracja
Temp. gazu: 1400 C
Stężenie pyłu na wlocie: 20 g/Nm3
Stężenie pyłu na wylocie < 10 mg/Nm3

AMK-MUSCO-dust-removal-EAF-(2).JPG  
 

Mahindra Ugine Steel Co, Khopoli, India

Oczyszczanie gazów z elektrycznego pieca łukowego

Przepływ gazu: 90 000 Nm3/h
Źródło emisji: elektryczny piec łukowy
Technologie: dopalanie, quenching, filtracja
Temp. gazu: 1400 C
Stężenie pyłu na wlocie: 20 g/Nm3
Stężenie pyłu na wylocie < 10 mg/Nm3

AMK-MUSCO-control-system.jpg  
 

Mahindra Ugine Steel Co, Khopoli, India

Oczyszczanie gazów z elektrycznego pieca łukowego

Przepływ gazu: 90 000 Nm3/h
Źródło emisji: elektryczny piec łukowy
Technologie: dopalanie, quenching, filtracja
Temp. gazu: 1400 C
Stężenie pyłu na wlocie: 20 g/Nm3
Stężenie pyłu na wylocie < 10 mg/Nm3

AMK-MUSCO-gas-cleaning.JPG