Zastosowanie

  • energetyka
  • oczyszczanie gazów ze spalania nisko zasiarczonych paliw
  • gazy wentylacyjne w przemyśle metali nieżelaznych 
  • niektóre spalarnie odpadów

 

Instalacja odciągowo-oczyszczająca gazy z pieców anodowych KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Huta Miedzi „Legnica"

AMK-KGHM-dry-FGD.JPG

 

Odsiarczanie gazów - metoda sucha

Instalacje odsiarczania spalin metodą wtrysku suchego sorbentu wapiennego lub sodowego są tańszą alternatywą bardziej skutecznych metod mokrych i półsuchych w zastosowaniach gdzie skuteczność usuwania SO2 nie jest parametrem krytycznym.

Jako sorbent może być stosowane wapno hydratyzowane lub związki sodu.