AMK Kraków S.A.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE SUROWCÓW

Oferujemy transport i składowanie surowców przeznaczone dla materiałów sypkich i szlamów, węgla, biomasy itp. Znajdują w nich zastosowanie zarówno urządzenia wykonywane według naszych indywidualnych projektów jak i wyposażenie techniczne dostarczane przez renomowanych producentów.

Oferowane systemy najczęściej znajdują zastosowanie w

  • górnictwie
  • hutnictwie
  • energetyce
  • przemyśle cementowym i wapienniczym