Project Description

Mahindra Ugine Steel Co. Ltd, Indie

Nazwa kontraktu:
System odciągu spalin z 50 Mg pieca łukowego; V = 140 000 Nm3/h – dopalanie, chłodzenie, odpylanie.

Zakres kontraktu:
Technologia, projekt , nadzór, rozruch.