Project Description

Sakab AB, Kumla, Sweden

Nazwa kontraktu:
Absorber dla instalacji oczyszczania gazów w spalarni odpadów; V = 150 000 Nm3/h.

Zakres kontraktu:
Projektowanie.